Stacks Image 12

Huisstijl ontwerp

Stacks Image 22
Ontwikkeling logo, website en flyer voor Heel de Heuvelrug. Aanvullend een nieuwsbrief die maandelijks verscheen.
De illustraties en ikoontjes zijn getekent in overleg met het bureau.